Advisering

Van Minnen Tax Law adviseert (in het Nederlands en in het Engels) op alle gebieden waar de ondernemer met belastingheffing in aanraking komt. De nadruk en expertise ligt dan vooral op directe belastingen. De belastingen waar het om gaat zijn winstbelastingen (vennootschapsbelasting, soms inkomstenbelasting), bronheffingen (dividendbelasting), loonheffingen, overdrachtsbelasting en bepaalde vraagstukken in de omzetbelasting. Ik heb bijzondere kennis van alles wat met grensoverschrijdend en in concernverband ondernemen te maken heeft, zoals verrekenprijzen, groepsfinanciering, buitenlandse vestigingen, de deelnemingsvrijstelling, buitenlandse belastingplicht, bijzondere rechtsvormen en samenwerkingsverbanden, de toepassing van belastingverdragen (voorkoming van dubbele belasting) en het Europese belastingrecht.

Mijn expertise komt het best tot zijn recht in alle sleutelmomenten van de onderneming, zoals oprichting (van dochters of start-ups), aankoop, (internationale) uitbreiding, managementparticipatie, inkoop van aandelen / uitkoop van aandeelhouders, (door-)ontwikkeling van immateriële activa, bedrijfsoverdrachten en – opvolging, overnames, (her-)financiering, staking / faillissement / verplaatsing naar een ander land. Ook daarbij geldt dat mijn bijzondere expertise ligt op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen.

Uiteraard roept ook de ‘dagelijkse’ bedrijfsuitoefening talloze vragen op waarop ik een beredeneerd en helder antwoord of een concrete oplossing geef. Dan gaat het om vragen of, waar en wanneer bepaalde kosten aftrekbaar zijn en winsten belast. De vraag wie welke fiscale verplichtingen draagt, hoe zaken het best vastgelegd kunnen worden, en of een goedkeuring van de belastingdienst of specialistische adviezen nodig zijn.

Start typing and press Enter to search