Contact met de overheid

In Nederland hebben belastingplichtigen vaak en veel contact met de belastingdienst. Soms is dit contact goed, soms gaat het stroef. Van Minnen Tax Law helpt de juiste personen binnen de belastingdienst om de tafel te krijgen en overleg te voeren over keuzes, onzekerheden en fiscale subsidies die opkomen in de bedrijfsvoering. In beginsel leidt zulk overleg tot duidelijkheid die in het juiste jasje wordt vastgelegd: door een vaststellingsovereenkomst, goedkeuring, beschikking, aanslag of in ieder geval erkenning van standpunten.

Soms wordt het overleg opgeroepen door acties van de overheid: boekenonderzoeken, vragen over een aangifte, de wens om informatie over derden te krijgen, uitwisseling van inlichten met andere landen.

Start typing and press Enter to search