Procederen

Belastingrecht is bestuursrecht, en al snel kan er een aanleiding zijn bezwaar te maken tegen een beschikking, zoals een aanslag of een vaststelling van een positie. Hoewel dat al het begin van een procedure is, eindigt deze 9 van de 10 keer ook in de bezwaarfase. Soms loopt het om principiële, beleidsmatige of relationele redenen anders en zet de overheid of ondernemer de procedure door bij de rechtbank, het gerechtshof en soms tot aan de Hoge Raad of zelfs het Hof van Justitie van de EU. Zowel door mijn kwalificaties als ervaring kan ik u in het gehele traject bijstaan. Voor zaken die op terrein van het strafrecht komen zullen wij u normaal doorverwijzen naar of in samenwerking treden met een andere specialist.

Start typing and press Enter to search