Vertalen naar uw bedrijfsvoering

Adviezen, afspraken met de overheid, procedures: het heeft allemaal gevolgen voor uw bedrijfsvoering, uw contracten, uw jaarrekening, uw aangiftes. Van Minnen Tax Law kan helpen concreet te maken hoe deze zaken verwerkt, vastgelegd, gerapporteerd en betaald of gefinancierd moeten worden. Dit zal vrijwel altijd in samenwerking zijn met uw interne en externe specialisten (financiële afdeling, bedrijfsjuristen, advocaten, boekhouders, accountants, consultants, of uw bankrelatie). Getraind als advocaat en met goede kennis van het jaarrekeningrecht en boekhoudprincipes geef ik graag mijn professionele mening over hoe iets opgeschreven of geboekt moet worden om recht te doen aan de realiteit.

Start typing and press Enter to search