Disclaimer

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Van Minnen Tax Law is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt Van Minnen Tax Law geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten, tenzij anders aangegeven, bij Van Minnen Tax Law. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen. Van Minnen Tax Law is een handelsnaam van R. van Minnen B.V., een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71353690.

Start typing and press Enter to search