OVER…

Van Minnen Tax Law is een Nederlands advocatenkantoor gespecialiseerd in het Nederlandse, Europese en internationale belastingrecht voor ondernemingen en  met een bijzondere maar niet uitsluitende focus op bilaterale Frans-Nederlandse en Franstalige handelsrelaties.

Van Minnen Tax Law is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals wettelijk verplicht voor iedereen die als ‘advocaat’ door het leven gaat (NOVA,  www.advocatenorde.nl). Verder is Van Minnen Tax Law – vrijwillig –  aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB, www.nob.net), de Nederlandse beroepsorganisatie van academisch geschoolde belastingadviseurs.

Onder de vlag Van Minnen Tax Law bied ik advies, bijstand en  procesvertegenwoordiging voor ondernemers. Mijn bijzondere belangstelling en focus betreft de zakelijke, investerings- en handelsrelaties met Frankrijk en Duitsland. Ik heb ruime ervaring in fiscale planning, transfer pricing, transacties, overnames, financieringen en management participaties. Engels spreek en schrijf ik vlekkeloos, daarnaast goed (strevend naar uitstekend) Frans en behoorlijk Duits.

Ik heb Van Minnen Tax Law in 2018 opgericht maar draai al een hele tijd mee. Na mijn studie aan de RuG (www.rug.nl) in Groningen ben ik vanaf 2003 15 jaar in Amsterdam in de internationale fiscale praktijk werkzaam geweest. Mijn cliënten waren met name internationaal opererende bedrijven met een hoofdkantoor in de US, UK of Nederland. Ik ben altijd zowel advocaat als belastingadviseur geweest, eerst (2003 tm 2008) bij het op fiscaal gebied meest gerenommeerde wereldwijd opererende advocatenkantoor. Om ook iets te leren over een kleine organisatie in opbouw en de nationale fiscale praktijk besloot ik toen me aan te sluiten bij een Amsterdams niche kantoor opgericht door oud-belastingambtenaren (2009 tm 2011). Van 2012 tot begin 2016 heb ik een tijd aan een (nog altijd afgerond) proefschrift gewerkt en bij een Big-4 kantoor gezeten. Uit verlangen naar de advocatuur en samenwerking met andere juristen heb ik mij vervolgens opnieuw aangesloten bij een wereldwijd opererend advocatenkantoor 2016, 2017.

Eind 2017 verhuisde ik met mijn inmiddels vrij grote gezin van de regio Amsterdam naar de omgeving van Deventer (https://www.deventer.nl/english) en besloot een eigen praktijk te voeren: Van Minnen Tax Law.

Werkwijze

Ik zeg het nog maar eens: mijn werkwijze is persoonlijk, hoogwaardig en trefzeker. Dat betekent dat u altijd (ook) met mij werkt en niet (uitsluitend) met iemand anders. Ik neem verantwoordelijkheid voor zaken van de opdrachtbevestiging tot de laatste factuur. Mijn adviezen en handelingen zijn altijd zorgvuldig en gedoseerd (niet te lang, niet te kort, heldere samenvatting) opgesteld, navolgbaar beredeneerd en met kennis van zaken. In de vorm die u wenst en met de timing die u nodig hebt. En ik kom tot oplossingen – werkbare, duidelijke en richtinggevende resultaten die u verder brengen. Wat niet altijd betekent dat u te horen krijgt wat u graag hoort..

Ik voer mijn praktijk in losse samenwerking met een aantal zeer ervaren zelfstandig gevestigde fiscaal advocaten (www.koeletaxlegal.com , www.taxpect.com , www.bosmanadvocatuur.nl  ) op dezelfde locatie of direct om de hoek, zodat ik verzekerd ben van kennisdeling, vaktechnische bijeenkomsten en collegiaal overleg. Op dit moment heb ik geen personeel, maar ik heb altijd in grote organisaties gezeten én veel tijd gemaakt om advocaten op te leiden dus sluit uitbreiding niet uit.

Mijn eerste gesprek is altijd gratis, eventueel met beoordeling van enkele belangrijke stukken. Direct daarna zal ik u een concreet, uitgebreid voorstel met prijsbepaling en voorwaarden sturen. Ik geef meestal een concrete vaste prijs maar werk ook met of op basis van een uurtarief. Dit tarief is standaard EUR 295 exc. BTW. Als we in zee gaan zal ik dikwijls bepaalde gegevens nodig hebben om aan wettelijke gegevens op het gebied van ‘know your client’  te voldoen. Die gegevens kunnen verschillen naar de aard van de cliënt opdracht.

Ik hanteer een aantal principes in mijn manier van zaken behandelen.

Belastingen spelen altijd een rol, maar geen hoofdrol..

Allereerst vind ik dat het belastingrecht in ondernemingskeuzes vaak groter wordt gemaakt dan het verdient. Het is één ding om goed op de hoogte te zijn van de fiscale gevolgen van een ondernemingshandeling, het is iets anders om die handeling van de belastingheffing af te laten hangen. Meestal leidt dat niet tot duurzame en solide oplossingen.

Complexiteit vraagt om eenvoud

De wereld is complex, het belastingrecht is complex. En beide zijn veranderlijk. Mijn ervaring en persoonlijke stijl brengen me er meestal toe, uit meerdere oplossingen, de eenvoudigste aan te raden. De oplossing die nu en in de toekomst uit leggen is aan uzelf, uw organisatie, aan derden. Die zo min mogelijk ‘onderhoud’ vraagt en blijvend vruchten afwerpt. Die zich goed en helder laat vastleggen en uitvoeren. En die zijn bestaansrecht houdt ook als de belastingwet wijzigt. Behoudend? Valt wel mee – de werkelijkheid is complex genoeg en uiteindelijk is de keuze aan de ondernemer.

Staan voor je recht

Een belastingbetaler moet kunnen varen op de wet en de bona fide uitvoering daarvan door de overheid. Zeker bij een noodzakelijke maar financieel zeer ingrijpende exercitie als belastingheffing. Maar daar kunnen ondernemers vaak wel wat hulp bij gebruiken. De overheid is groot en heeft ten aanzien van één belastingplichtige (hoe groot zelf ook) vrijwel onbeperkte middelen, kennis en vooral tijd. Bij een stap over de grens krijgt een ondernemer met meerdere overheden te maken. In mijn hoedanigheid van zowel ervaren adviseur als advocaat kunt u rekenen op mijn onafhankelijke maar toegewijde en partijdige steun in uw relatie met de overheid.

Ik ben niet terughoudend bij het claimen van rechten en fiscale voordelen voor mijn cliënten. Wel meen ik dat veel dingen die zogenaamd vroeger ‘nog wel konden’ nooit echt (juridisch of moreel) verdedigbaar waren. Omgekeerd zijn veel fiscale keuzes die nu zogenaamd ‘niet meer verantwoord’ zijn in werkelijkheid uitstekend verdedigbaar en zelfs economisch wenselijk.

Start typing and press Enter to search